Saltar al contenido

Sistema de seguimiento solar automático EAL-Industry 4.0

julio 22, 2021
FV9PRRDJC2YB2C9

I dette projekt har vi fået til opgave at lave en smart IOT løsning, hvor man skal læse data fra en enhed på en app / hjemmeside og derefter lager denne på en database. Fra databasen skal det da være muligt en hente dataen og vise den. Vi har valgt en gøre dette med en solcelle, hvor vi læser voltagen a través de arduino enhed og viser dette på en la aplicación de Windows. Hvor det en lo sucesivo er muligt at lagre og hente denne data fra en database.

Paso 1: Afgrænsning

Fra starten havde vi tænkt os en lave en Solcelle, fra hvor vi skulle kunne læse voltagen og gemme den på en database. Primero havde vi tænkt os en lave en hjemmeside og forbinde, base de datos, hjemmesiden og Arduinoen sammen med Node-RED. Samt dette havde vi også tænkt os en monitorere e reelt solcellepanel med en inverter. Vi måtte dog gentænke projektet, da vi ikke kunne få inverteren til at virke med solcellepanelet, derfor endte vi med at gå med en lille solcelle, som kunne moniteres direkte fra Arduinoen. Vi endte også med en droppe Node-RED, da vi vil prøve en gøre projektet mere enkelt. I stedet valgte vi at lave en Windows app, hvor vi har samlet alle funktionerne, altså data opsamlingen fra Arduinoen, lagringen af ​​denne data på en database, samt læsning af databasen.

Paso 2: Soporte Byg Et Solpanels

Soporte Byg Et Solpanels Soporte Byg Et Solpanels Soporte Byg Et Solpanels Soporte Byg Et Solpanels

Vi begyndte og design en holder til solpanel så vi kan bevæge det rundt efter solen vi valgte og tegne det i 3D så vi kunne printe delene ud i en 3D printer målene skulle bare passe efter det solpanel vi har indkøbt. derefter var det bare og montere panel og step motor på holderen vi har vedlagt filerne fra Inventor så de er lige til og bruge

Paso 3: Automatisk Solpanel

Automatisk SolpanelAutomatisk Solpanel

solpanelet bruger 2 stk. Motor paso a paso og 4 stk. lys sensor hvor vi så kan måle lys værdigerne som vi bruger til og vælge hvilken retning panelet skal stå i for og få bedst udnyttelse af panelet vi har vedlagt koden til panelet

her er link til de forskellige komponenter der er indkøbt

https: //www.amazon.co.uk/gp/product/B00KCP76CS/ref …

https: //www.amazon.co.uk/Neuftech-Stepper-28BYJ-48 …

https: //www.amazon.co.uk/Photo-Resistor-5mm-Photoc …

https: //www.amazon.co.uk/Arduino-A000066-ATMEGA328 …

Paso 4: voltímetro

Voltímetro

vi skal nu bruge nogle data som vi kan sende til database der har vi brugt solpanelets volt og læser dem på en analog indgang på en Arduino på billedet kan i se hvordan det er forbundet og vi har også vedlagt koden til vores voltímetro.

Archivos adjuntos

Paso 5: Beskrivelse Af Programmet

Beskrivelse Af Programmet

Vores ide med dette program er at lave en Windows app, der kan vise voltagen live fra en solcelle. Dette gør vi ved en første en oprette en forbindelse mellem den Arduino som læser voltagen fra solcellen og app’en. Dataen kan nu blive læst fra Arduinoen ved en trykke på ”Læs data fra Arduino”, man vælger hvor mange datasæt man ønsker ved en skrive dette antal i ”Antal man ønsker fra solcelle”, datasættene kommer med et sekunds mellemrum. Når alle datasættene er læst, kan man uploade dataen til en database, hvor den vil blive tildelt et timestamp og en unik ID. Aprendí der også mulighed for at hente dataen fra database, man kan selv bestemme hvor mange datasæt man ønsker, ved at skrive nummeret i tekstboksen ”Antal der hentes fra databasen”. Man kan nu vælge en for vist gennemsnittet fra dise ved en makkere de datasæt man ønsker gennemsnittet af.

Paso 6: código

<p>using System;<br>using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using MySql;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Globalization;namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form  {
    /* Her har vi vores data til connectionstring. 
    På dennne måde er det nemt at lave om hvis man ændre sin database eller server.*/
    private SerialPort myport;
    string _server = "127.0.0.1";
    string _database = "test";
    string _uid = "root";
    string _pwd = "";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }    /* I denne Void laver vi vores connectionstring til vores database vi bruger de data overfor.
      Hvis der laves en connections vil der komme en messagebox hvor der står " connected "
      Hvis der ikke kan laves en connection til databasen vil der kommer en errormessage hvor i der står "Failed to connect please check your connection" */
    private void knap_Click(object sender, EventArgs e)
    {      try
      {
        // Her laver vi en string hvor vi skriver hvordan vores connetions er til databasen.
        string myConn = "server=" + _server + ";database=" + _database + ";uid=" + _uid + ";pwd=" + _pwd + ";";
        MySqlConnection connection = new MySqlConnection(myConn);
        connection.Open();
        MessageBox.Show("Connected");
      }
      catch (Exception)
      {        MessageBox.Show("Failed to connect please check your connection");
      }
    }    /* I denne void sender vi til vores database.
      Den data der som vi har modtaget fra arduino og står i Data Box vil når vi trykker på inset bliver infomationen sendt til databasen. 
      Der vil komme en messages hvor der står " data send to DB " og derefter bliver Data Box cleart */
    private void insetDB_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Her laver vi en string hvor vi skriver hvordan vores connetions er til databasen.
      string myConn = "server=" + _server + ";database=" + _database + ";uid=" + _uid + ";pwd=" + _pwd + ";";
      using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(myConn))
      {
        conn.Open();        // I vores foreach statment læser den alle linjerne i vores Data Box og indsætters være for sig inde i tablen power og rækken volt i databasen
        foreach (var lines in textBoxDB.Lines)
        {          string myInsert = "INSERT INTO power( volt) VALUES ('" + lines.ToString() + "')";
          MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(myInsert, conn);
          cmd.ExecuteNonQuery();
          
          
        }
        conn.Close();
        MessageBox.Show(" Data er sent til database ");
        textBoxDB.Clear();
      }
    }    /* I denne Void henter vi det data vi har gemmt i vores data base. 
      vi har en tekstbox hvor der er lavet 3 kolonner hvor der kommer forsekilg data ind.
      Den første viser data id der efter vises hvad volten var og til sidst kan du se tidspunket det er målt på.
      lige nu hentes det antal man har valgt til målinger men det kan laves om hvis man ønsker at se felre eller mindre.*/
    private void knapDBGet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listViewDb.Clear();
      // Her bliver de 3 kolonner lavet.
      listViewDb.Columns.Add("id");
      listViewDb.Columns.Add("volt");
      listViewDb.Columns.Add("date");
      listViewDb.MultiSelect = true;
      listViewDb.View = View.Details;      // Her laver vi en string hvor vi skriver hvordan vores connetions er til databasen.
      string myConn = "server=" + _server + ";database=" + _database + ";uid=" + _uid + ";pwd=" + _pwd + ";";     using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(myConn))
      {
        conn.Open();</p><p>        // Her henter vi de sidste til 20 id der er indsat i tablen Power i databasen.
        int antal = int.Parse(textBoxAntal.Text);
        string myInsert = "SELECT * FROM ( SELECT * FROM power ORDER BY id DESC LIMIT "+antal+") sub ORDER BY id ASC ";        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(myInsert, conn);</p><p>        // Her laver vi en data tabel (dTable) hvor den data vi henter i databasen bliver lagt ind.
        MySqlDataAdapter MyAdapter = new MySqlDataAdapter();
        MyAdapter.SelectCommand = cmd;
        DataTable dTable = new DataTable();
        MyAdapter.Fill(dTable);        for (int i = 0; i < dTable.Rows.Count; i++)
        {
          // Her fordeler vi det data vi lagt ind i dtable ud i de 3 kolonner vi oprettede tidliger i koden.
          DataRow dataRow = dTable.Rows[i];
          ListViewItem listitem = new ListViewItem(dataRow["id"].ToString());
          listitem.SubItems.Add(dataRow["volt"].ToString());
          listitem.SubItems.Add(dataRow["date"].ToString());
          listViewDb.Items.Add(listitem);
        }
        conn.Close();
        
      }</p><p>      
    }</p><p>    /* I denne Void har vi lavet en funktion hvor vi kan regne gennemsnitet af det makere data vi har hentet fra databasen.
     Du makere det du vil lægge sammen og i bunden af teksboxen står der hvad gennemsnitet.
     Hvis der sker en fejl vil den skrive en massage hvor der står "Error 40: User is a dummy" */
    private void listViewDb_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        float output = 0;
        if (listViewDb.SelectedItems.Count >= 2)
        {
          /* Her ligger vi vores output som er 0 sammen med den mærkeret data som bliver lavert om til data typen float og 
            derefter divideres der med den antal der er mærkert så den regner gennemsnitet af volten. 
            Ved at vi brugte CultureInfo.InvariantCulture kan vi få lov til at bruge . i vores komatal */
          foreach (ListViewItem item in listViewDb.SelectedItems)
          {
            output += float.Parse(item.SubItems[1].Text, CultureInfo.InvariantCulture)/ listViewDb.SelectedItems.Count;
          }
          Output.Text = output.ToString();
        }
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Error 40: User is a dummy");
      }
    }    /* I denne Void har vi lavet så den kan læse på serieport i vores tilfælde på en arduino.
      Den læser hvad der står i serieport på com port3 og ligger den data vi modtager ind i vores Data Box 
      Når vi trykker på Read data læser den de næste 50 linjer der bliver sendt til serieporten
      Hvis der er en fejl så den ikke kan læse daten vil der komme en errobox hvor der vil stå "god help you" */
    private void startBn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Her skriver du de data du skal bruge til at kunne connct til det du skal læse fra.
      
      textBoxDB.Clear();
      myport = new SerialPort();
      myport.BaudRate = 9600;
      myport.PortName = textBoxPort.Text;
      myport.DataBits = 8;
      myport.StopBits = StopBits.One;
      
      ...

close